[learn_more caption=”ELECSO Software” state=”open”] Do każdego produktu dostarczana jest bezpłatna aplikacja serwisowa. Umożliwia ona konfigurację i diagnostykę urządzenia oraz całej sieci pomiarowo – kontrolnej. Moduły pomiarowe ELECSO posiadają funkcję konfiguracji automatycznej, nie wymagającej komputera PC przy uruchamianiu systemu.

Główne funkcje każdej aplikacji:

  • Konfiguracja sieci MODBUS
  • Diagnostyka sieci MODBUS
  • Konfiguracja sieci sensorów, przetworników i układów wykonawczych
  • Kontrola napięć zasilania oraz natężeń prądów sensorów
  • Aktualizacja oprogramowania modułu ELECSO

Specjalizujemy się również w adaptacji aplikacji ściśle do wymogów klienta, przede wszystkim zwracając uwagę na intuicyjność interfejsów. Proponujemy proste programy monitorujące parametry pomiarowe jak i duże aplikacje bazodaniowe.[/learn_more]

[learn_more caption=”ELECSO Firmware” state=”open”] Układy pomiarowo-kontrolne ELECSO są rozwiązaniami mikroprocesorowymi. Praca urządzenia monitorowana jest przez mikrokontroler scalający w swojej konstrukcji bogate zasoby i peryferia. Każdy moduł posiada opracowany przez ELECSO bootloader. Moduł bootloadera umożliwia błyskawiczny i pewny update firmware’u urządzenia. Stale udoskonalamy oprogramowanie sterujące, przez co nasze produkty stają się bardziej niezawodne. Niejednokrotnie wskazówki i sugestie naszych klientów pozwoliły opracować stabilne algorytmy dzięki którym manuale sterowanie i konfiguracja staje się bezproblemowa.[/learn_more]

[learn_more caption=”Badania i certyfikaty” state=”open”] Produkty ELECSO spełniają europejskie normy w zakresie produkcji, emisji zakłóceń oraz bezpieczeństwa. Deklaracja CE konkretnego urządzenia, przedstawiona zostanie na życzenie klienta po kontakcie z support@elecso.pl W chwili obecnej przeprowadzane są badania w stosowaniu urządzeń ELECSO w strefach zagrożenia wybuchem środowiska gazowego i pyłowego. Certyfikację ATEX przeprowadza niezależne laboratorium. Po uzyskaniu certyfikatu oznaczenie EX zostanie umieszczone na produkcie. [/learn_more]